Thông tin văn bản

Số ký hiệu
300/BC-UBND
Ngày ban hành
29/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về thực trạng cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 – 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác