Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/BC-UBND
Ngày ban hành
02/01/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác