Thông tin văn bản

Số ký hiệu
297/BC-UBND
Ngày ban hành
29/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác