Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1765/VP-TH
Ngày ban hành
29/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác