Thông tin văn bản

Số ký hiệu
100/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Thành lập Tổ công tác giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các công việc để giải thể Nhà khách UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác