Thông tin văn bản

Số ký hiệu
94/QĐ-VP
Ngày ban hành
12/12/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc thành lập Tổ công tác giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các công việc liên quan đến việc đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi vào hoạt động
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác