Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1621/BC-VP
Ngày ban hành
30/11/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Sơ kết 05 năm (2012-2017) thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác