Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1603/BC-VP
Ngày ban hành
28/11/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác