Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7321/UBND-KGVX
Ngày ban hành
24/11/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo hình thức thuê dịch vụ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác