Thông tin văn bản

Số ký hiệu
268/BC-UBND
Ngày ban hành
21/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác