Thông tin văn bản

Số ký hiệu
78a/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc phân công ông Trương Quang Hy, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Khoa giáo – Văn xã
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác