Thông tin văn bản

Số ký hiệu
73a/QĐ-VP
Ngày ban hành
24/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc tiếp nhận, phân công và bổ nhiệm công chức
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác