Thông tin văn bản

Số ký hiệu
206/TTr-UBND
Ngày ban hành
26/10/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác