Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1393/BC-VP
Ngày ban hành
16/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Một số hoạt động trong tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 41, từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác