Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6353/UBND-NNTN
Ngày ban hành
13/10/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác