Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1369/BC-VP
Ngày ban hành
11/10/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác