Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1098/BC-VP
Ngày ban hành
05/09/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác