Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1079a/BC-VP
Ngày ban hành
30/08/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 34, từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác