Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1034a/BC-VP
Ngày ban hành
18/08/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Tổng hợp hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung Công trình: Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác