Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3385/UBND-KTTH
Ngày ban hành
29/06/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác