Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2625/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/11/2007
Người ký
Trương Ngọc Nhi
Trích yếu
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: Đường Ba thành – Hành Tín Đông, huyện Ba Tơ Lý Trình Km0 – Km12 +359
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác