Thông tin văn bản

Số ký hiệu
145/TB-VP
Ngày ban hành
26/02/2016
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Mời dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác