Thông tin văn bản

Số ký hiệu
17/UBND-CNXD
Ngày ban hành
06/01/2016
Người ký
Phạm Như Sô
Trích yếu
V/v tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 24/6/2011 và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2014
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác