Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/01/2016
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác