Thông tin văn bản

Số ký hiệu
12/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
05/01/2016
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy khóa XVIII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác