Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6041/UBND-KTTH
Ngày ban hành
26/11/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác