Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6010/UBND-KTTH
Ngày ban hành
25/11/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v thu thập thông tin phục vụ đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác