Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5243/UBND-NC
Ngày ban hành
13/10/2015
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 136/BC-HĐND ngày 08/10/2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác