Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1492/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/07/2007
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất - Tài chính năm 2007 (phần ngân sách tỉnh cân đối) của Công ty TNHH một thành viên Môi t rường đô thị Quảng Ngãi.
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác