Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1493/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/07/2007
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
Về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ nông hộ tăng gia lợi tức th ông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp do chương Trình Heifer Việt Nam Tài trợ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác