Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1488/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/07/2007
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
V/v giao quyền tự chủ, tự chịu Trách nhiệm về Tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và X ã hội
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác