Thông tin văn bản

Số ký hiệu
666/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/05/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Tuyên gi áo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã có thành tích xuất sắc trong phong Trào thi đua năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác