Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1218/KH-UBND
Ngày ban hành
05/05/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Qu ảng Ngãi lần thứ V (2006-2010)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác