Thông tin văn bản

Số ký hiệu
658/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/05/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài chính đã có thành tích xuất sắc trong phong Trào thi đua năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác