Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1095/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/08/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác