Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1114/VP-KT
Ngày ban hành
31/07/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v truy cập và triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác