Thông tin văn bản

Số ký hiệu
148/BC-UBND
Ngày ban hành
05/07/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác