Thông tin văn bản

Số ký hiệu
146/BC-UBND
Ngày ban hành
05/07/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc giải trình một số nội dung theo Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND tỉnh Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác