Thông tin văn bản

Số ký hiệu
466/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có tHàn h tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực t iếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng c hính sách của Đảng và Nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác