Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2911/UBND-NNTN
Ngày ban hành
10/06/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v đính chính phụ lục kèm theo các Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và số 316/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác