Thông tin văn bản

Số ký hiệu
800/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/06/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo, thôn Diên Lộc, xă Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngăi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác