Thông tin văn bản

Số ký hiệu
793/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/06/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh danh mục công trình được phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2019 để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác