Thông tin văn bản

Số ký hiệu
791/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/06/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc công nhận và miễn nhiệm cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác