Thông tin văn bản

Số ký hiệu
46/QĐ-VP
Ngày ban hành
04/06/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc cử ông Phạm Bá Cường, học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác