Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2615/UBND-HCC
Ngày ban hành
27/05/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1826/UBND-HCC ngày 16/4/2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Văn bản khác