Thông tin văn bản

Số ký hiệu
87/BC-UBND
Ngày ban hành
17/05/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa -Xã hội, HĐND tỉnh tại Báo cáo số 300/BC-HĐND ngày 03/12/2018 về tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của ngành y tế và thực hiện nhiệm vụ tạo các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 2013-2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác