Thông tin văn bản

Số ký hiệu
658/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/05/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Hoạt động xây dựng cống trên kênh N8-5, tại lý trình Km2+00 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác