Thông tin văn bản

Số ký hiệu
53/BC-UBND
Ngày ban hành
29/03/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của TTCP giai đoạn 2013-2019; rà soát, đề xuất thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác