Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1300/UBND-CNXD
Ngày ban hành
20/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác