Thông tin văn bản

Số ký hiệu
182/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Phê duyệt trữ lượng tài nguyên khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng mỏ đất núi Hố Khách, thôn Hoà Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác